risenta 5d

imponera med den här skönheten på efterrättsbordet! Recept "vallmokaka" på risenta.se GÖR SÅ HÄR: 1. Sätt ugnen på 160°. 2. Smörj en rund form med löstagbar botten och ströa med vallmofrö. 3. Blanda alla torra ingredienser. 4. Vispa olja och råsocker fluffigt, tillsätt äggen ett i sänder och citronsaften. 5. Vänd ner de torra ingredienserna och blanda väl. 6. Häll i formen och grädda ca 40 minuter. Ta ut och låt svalna. 7. Vispa färskosten med elvisp och tillsätt honung och vaniljsocker. 8. Bred toppingen på kakan och dekorera med citronskivor och citronmeliss.

Hög kvalitet är nyckeln till framgång

Sedan 2009 har Risentas fabrik i Rotebro haft ett certifierat kvalitetsledningssystem med fokus på livsmedelssäkerhet. Den standarden som vi idag är certifierade mot heter FSSC 22000. 

Ett kvalitetsledningssystem innebär att vi har fullständig kontroll på hela produktflödet, från leverantör till butikshyllan och att vi säkerställer att våra produkter alltid är korrekt märkta och bara innehåller det de ska. Detta för att alla, både kunder och konsumenter, ska känna sig trygga med våra produkter.


VI JOBBAR MED NATUR OCH MILJÖ

Livsmedelsproduktionen står idag för en stor del av den klimatpåverkan som vi människor har på vår jord, men genom aktiva val och förbättringar så kan vi till viss del själva påverka hur stor denna ska bli. Att vi valt att enbart arbeta med vegetabiliska produkter är till exempel något som gör att vår verksamhet är mer klimatsmart jämfört med en som väljer att arbeta med animaliska produkter. Men det finns förstås mer att göra även för oss!

Utifrån detta har vi startat vårt arbete med att sjösätta vårt miljöledningssystem och vår plan är att certifiera oss under 2017. I detta system sätter vi fokus på vår största miljöpåverkan och sätter mål för att minska dessa. Det kan gälla allt från att minska vattenanvändning vid odling till att köpa in miljövänlig kartong till vår fabrik i Rotebro. Även vid val av produkter ska miljön tas i åtanke.

Arbetet pågår för fullt med att inventera alla aspekter på miljön och vad vi kan göra för att bli bättre. Följ med oss på vår resa, och kom gärna med tips och idéer för hur vi kan jobba med dessa frågor i framtiden. Läs mer om våra gröna steg in i framtiden.

Läs med om Paulig Groups Sustainability Programme.

VÅR MILJÖPOLICY


Risenta är certifierade enligt FSSC 22000

KVALITETSCERTIFIKAT

FSSC 22000 är en standard för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet som gett oss en möjlighet att skapa ett kvalitetsledningssystem som är anpassat efter just vår verksamhet. Självklart är fokus precis som tidigare att vi alltid ska leverera säkra livsmedel av god kvalitet.

Även om vi har många kontroller för att undvika fel på våra produkter, så kan det hända att produkter med avvikande kvalitet lämnar vår fabrik. Om du har köpt en sådan produkt, eller har någon fråga om våra produkter är du välkommen att kontakta oss genom vår konsumentkontakt.

Konsumentkontakt


Uppförandekod

Vår uppförandekod för leverantörer bygger på internationellt erkända konventioner och följer de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Våra förväntningar baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Här är de områden inom vilka vi ställer grundläggande krav på våra leverantörer

1.Efterföljande av lagar och regler.

2.Regelbunden och frivillig anställning.

3.Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.

4.Rättvis och jämlik behandling.

5.Skälig ersättning och rättvisa förmåner.

6.Rimliga arbetstider.

7.Säkra och hälsosamma arbetsplatser.

8.Inget barnarbete.

9.Ursprungsbefolkningars rättigheter.

10.Nolltolerans mot mutor och korruption.

11.Miljöhänsyn. 

Uppförandekoden ska signeras av alla leverantörer innan vi startar ett samarbete. För att säkerställa att våra förväntningar kan uppnås, följer vi kontinuerligt upp och utvärderar våra leverantörer. Uppföljningen sker i form av självutvärderingar. För leverantörer från länder som av BSCI (Business Social Compliance Initiative) definieras som riskländer genomför vi  revisioner på plats hos leverantören. I dessa länder är problem relaterade till mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet vanligt förekommande. Dessutom ger klimatförändring, vatten och användning av bekämpningsmedel orsak till risker för människa och miljö. Revisionerna utförs  i stor utsträckning av våra egna auditörer som alla utbildats i enlighet med kraven i Paulig Group Sustainability Auditing samt en tredjeparts erkänd certifiering mot den internationella SA 8000 standarden.  Om eventuella åtgärder behövs, kommer vi tillsammans med leverantören överens om en handlingsplan.

Löpande utvärdering är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla inköp. Det ger oss underlag för hur vi långsiktigt kan samarbeta och på bästa sätt stödja våra leverantörer och bidra till en hållbar leverantörskedja, från odling till leverans hos oss.

 

OM ALLERGIER

För att du ska känna dig trygg med våra produkter har vi strikta rutiner för hur vi hanterar allergener. Det gäller allt från höga krav på råvarans egenskaper, till rutiner för hur produkten ska märkas och hanteras i vår fabrik. Vill du veta mer om just allergener kan du läsa mer om detta här.

Info om allergier

CERTIFIKAT