Våra hållbarhetsmål

Vi vill skapa en ny, hållbar matkultur för både människa och planet. Vår hållbarhetsstrategi grundar sig på FN:s globala mål för hållbar utveckling och omfattar tre mål inom hälsa och välbefinnande, rättvisa och inkluderande arbetssätt samt klimatåtgärder och cirkulär ekonomi.

Läs mer
Regnskog

100 % klimatkompenserat

Vi har valt att klimatkompensera genom trädplantering och genom att bevara skog. Det har vi gjort eftersom det anses vara en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. När träd växer binds kol som tas från atmosfärens koldioxid genom fotosyntesen.

Så här går det till
Två personer på en odling

Våra leverantörer

Vi har hela världen som arbetsfält och just på grund av det vet vi att villkoren för att äta, arbeta och leva ser väldigt olika ut för människor beroende på var de bor. Förutsättningarna beror på en mängd olika saker, och vi kan påverka den del som framförallt har med vårt inköpsarbete att göra. Därför är bland annat mänskliga rättigheter ett ständigt pågående arbete, där vi och våra branschkollegor har ett ansvar att arbeta långsiktigt. Läs mer om vår uppförandekod och de krav vi ställer på våra leverantörer.

Läs mer
Fören på en båt på en flod

Våra certifikat

Här hittar du alla våra certifikat för klimatkompensation och kvalitet.

Ladda ner

Kvalitetsledning och uppförandekod

Sedan 2009 har Risentas fabrik haft ett certifierat kvalitetsledningssystem med fokus på livsmedelssäkerhet. Den standarden som vi idag är certifierade mot heter FSSC 22000. Vi Har dessutom en uppförandekod för leverantörer som bygger på internationellt erkända konventioner och följer de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Lär dig mer
 Fråga oss