Vi har hela världen som arbetsfält och just på grund av det vet vi att villkoren för att äta, arbeta och leva ser väldigt olika ut för människor beroende på var de bor. Förutsättningarna beror på en mängd olika saker, och vi kan påverka den del som framförallt har med vårt inköpsarbete att göra. Därför är bland annat mänskliga rättigheter ett ständigt pågående arbete, där vi och våra branschkollegor har ett ansvar att arbeta långsiktigt. Läs mer om vår uppförandekod och de krav vi ställer på våra leverantörer.

Schyssta villkor

Risenta har sedan starten 1940 varit på resande fot och upptäckt nya produkter och leverantörer genom åren. Vilka råvaror och ingredienser vi köper in är avgörande för kvaliteten på våra produkter, men också för vår totala påverkan på människor och miljö. Vi har högt ställda förväntningar på produktsäkerhet, kvalitet, samt socialt och miljömässigt ansvarstagande. Och för att säkerställa att ingredienserna i våra produkter är ansvarsfullt producerade har vi ett nära samarbete med våra leverantörer. När vi hälsar på hos våra leverantörer är det alltid tre saker vi fokuserar på:

  • Lära känna dem och deras odlingar ännu bättre och hitta fler områden att samarbeta kring
  • Säkerställa att de behandlar arbetare och odlingar på det sätt vi förväntar oss – vi kallar det vår uppförandekod
  • Få inspiration till nya spännande produkter

Vår uppförandekod

Genom vår uppförandekod för leverantörer kommunicerar vi vilka förväntningar och grundläggande krav vi ställer kring ansvar för människor och miljö. Det handlar bland annat om att säkerställa arbetet är frivilligt och säkert, att arbetarna får skälig betalning och har bra arbetstid samt att det inte förekommer någon diskriminering eller korruption.

För att säkerställa att våra förväntningar kan uppnås, följer vi kontinuerligt upp och utvärderar våra leverantörer. Uppföljningen sker antingen i form av självutvärderingar eller genom revision på plats hos leverantören. Om eventuella åtgärder behövs, kommer vi tillsammans med leverantören överens om en handlingsplan.

Löpande utvärdering är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla inköp. Det ger oss underlag för hur vi kan stödja och samarbeta med våra leverantörer på bästa sätt och bidra till en hållbar leverantörskedja, från odling till leverans hos oss.

Här kan du läsa mer om vår uppförandekod.

 
 Fråga oss