På Risenta arbetar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan och sänka våra klimatutsläpp. Vi har jobbat med energieffektivisering i flera år och har t.ex. idag 100 % förnybar energi i våra egna produktionsenheter och kontor. Vi tar ansvar för hela kedjan av våra produkter. Sedan 2016 klimatkompenserar vi därför dessutom för de klimatutsläpp vi ännu inte kommer åt - hela vägen från odling till butik. 100 % klimatkompenserat helt enkelt.

Klimatkompensation innebär att en viss mängd klimatutsläpp, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten.

Vi på Risenta har valt att klimatkompensera genom trädplantering och genom att bevara skog. Det har vi gjort eftersom det anses vara en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. När träd växer binds kol som tas från atmosfärens koldioxid genom fotosyntesen.

Här kommer vi snart uppdatera med mer information om hur vår klimatkompensation fungerar och våra pågående projekt.

Läs med om Paulig Groups Sustainability Programme.

Vår miljöpolicy
 Fråga oss